Ass. Dr Miodrag Vranješ

Doktor medicine

Lični podaci

 • Datum rođenja: 09. februar 1985. godine
 • Mesto rođenja: Novi Sad, Srbija

Edukacija

 • 2004-2011 Doktor medicine – Maj 2011. godine – Medicinski fakultet Novi Sad
 • 2011-2012 Volonter pod ugovorom – Institut za kardiovaskularne bolesti Vojovdine u Sr. Kamenici
 • 2012-2013 Volonter pod ugovorom – Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
 • od 2012 Doktorske studije na Medicinkom fakultetu u Novom Sadu, smer klinička istraživanja
 • 2014-2018 Specijalizacija iz ortopedske hirurgije i traumatologije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCV, mentor Prof. dr Vladimir Harhaji

Radno iskustvo

 • od 2013 Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCV – Hirurška prijemna ambulanta Urgentnog centra, KCV – Hirurško poluintenzivno odeljenje Urgentnog centra, KCV
 • od 2015 Asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (nastava za studente opšteg smera medicine, fizikalne medicine i zdravstvene nege kao i smera na engleskom jeziku)
 • 2014-2015 Saradnik u nastavi na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Usavršavanja

2016

 • 2nd Serbian Spine Experts Meeting, Medtronic Academia, Belgrade

2017

 • ОМI – Well Coronell Seminar „Bone and Joint Surgery“ Salzburg, Austria
 • AO Trauma course „Basic Principles of Fracure Managment“ Pecs, Hungary
 • AO Trauma course – “Upper Limb”, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia
 • “SURGICAL TREATMENT OF LIMBS AND PELVIS FRACTURES” Mitkovic School, Faculty of Medicine University of Niš
 • Surgical approaches in traumatology and orthopedics with cadaveric lab. University of Rijeka, Croatia.
 • Clinical investigator training seminar ASTAS. University of Novi Sad
 • Internship on the Institute for Orthopedic Surgery “Banjica”, Belgrade

2018

 • Internship on the Institute for health protection of children and youth of Vojvodinapediatric orthopedic surgery, Novi Sad
 • Arthrex “Hand & Wrist Workshop” at ArthroLab Munich, Germany

2019

 • AO Trauma course – „Upper Limb“, Belgrade
 • AAF Observership at the AKH (General Hospital Vienna, Austria) in Orthopedics, mentor Univ. Prof. Dr. Reinhard Windhager

Znanje jezika

 • Tečno engleski i nemački

Stipendije

DAAD – Mannheim 2008.

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Društvo lekara Vojvodine, SLD

Reference: